ដាច់ខាតត្រូវតែមើលវីដេអូណែនាំនេះអោយចប់សិនមុនបងប្អូនមើលមេរៀន បើមិនដូច្នេះទេ បងប្អូនមិនទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ឡើយ

សូមចុចតាមលីងខាងក្រោមដើម្បីមើលមេរៀន មេរៀនខាងក្រោមនេះអាចមើលច្បាស់សំរាប់តែអ្នកប្រើ Computer តែប៉ុណ្ណោះ

1. Self Assessment Video
2. Download Self Assessment Doc & Resume PSD
3. Writing a Cover Letter
4. Understanding Your Resume
5. Feel Scared
6. While Interviews
7. Question & Answer 1
8. Question & Answer 2

វីដេអូបង្រៀនអោយចេះកែ CV ជាមួយ PhotoShop

9. Photoshop Tool Training
10. Cover Letter Training
11. Resume Training

វីដេអូបង្រៀនអោយចេះបង្កើតវែបសាយផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូន

1. How Set Up Domain & Hosting

2. Understanding Post & Page

3. Understanding Tools

4. Understanding Website Menu

5. Understanding Website Widget

6. Understanding Image Widget

7. Understanding Video

8. Changing Website Template

9. Install Plug-Ins

សូមតេ 017 605 001 / 096 820 9999 បើបងប្អូនចង់ទិញ Domain Name និង Hosting ($50)ជាមួយយើងខ្ញុំ!

មេរៀនផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកគួរតែរៀន- រៀនរកថវិការក្រៅម៉ោង ជាមួយ Youtube នៅពេលដែលអ្នកទំនេរ!

សំរាប់អ្នកចង់រៀនវគ្គលំអិតសូមទំនាក់ទំនង: 017 605 001 / 096 820 9999 (Call From: 10 am to 5 pm only)