វគ្គសិក្សានេះល្អចំពោះបងប្អូនណាដែល មិនមានលុយច្រើន តែចង់បង្កើតមុខជំនួញមួយដោយ ខ្លួនឯងផ្ទាល់ ហើយចង់បានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារអោយបានច្រើន រឺបងបង្អូនណាដែលមិនចង់ ធ្វើការអោយគេមួយជីវិត។

សូមមើលវីដេអូខាងក្រោមនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់

ទំនាក់ទំនងចូលរៀន 017 605 001 / 096 820 9999

mmo 250