លោក អ៊ឹម ណាវិន បាន​រាយការណ៍​ថា ការ​សិក្សា​ពី​គន្លឹះ​រក​ប្រាក់​ចំណូល​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ជា​វិជ្ជា​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ នៅ​ព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា​យើង​សព្វថ្ងៃ​នេះ ដែល​បង្រៀន​ដោយ​លោក​គ្រូ ចាន់ សន្ថាណា ហើយលោក​មាន​ទស្សនៈ​វិស័យ​ចង់​ជួយ​កូន​ខ្មែរ​គ្រប់​រូប​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​បាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ក្នុង​ជីវិត​ឲ្យ បានប្រសើឡើងមួយកំរិត។

សូម​ស្ដាប់​សំឡេង​បទ​យក​ការណ៍​ទាំង​ស្រុង ពីវិទ្យុបារាំង RFI ៖

យើងក៏មានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ Internet Marketing 100% FREE 1 ថ្ងៃ រយះពេល ៣ ម៉ោង បើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះ នូវចំនេះរកលុយពី Youtube ដែលអត់មាន សាលាណា បង្រៀននៅ ស្រុកខែ្មរពីមុនមក សូមបំពេញ ឈ្មោះ និង លេខទូរសព្ទ័ យើងនឹងតេណាត់ បងប្អូនក្នុងរយៈពេល ២៤ ទៅ ៤៨ ម៉ោង រឺក៏បងប្អូនអាច តេមកយើងសំរាប់ ចុះឈ្មោះ អោយបានមុនគេ 017 605 001

Your Name:
Your Phone Number:
Phnom Penh or Provice: